artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 263/XLIV/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-263-XLIV-2022 628 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 262/XLIV/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-262-XLIV-2022 555 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 261/XLIV/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2022 rok.

Załączniki:
RG-261-XLIV-2022 MB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 260/XLIV/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2022 rok.

Załączniki:
RG-260-XLIV-2022 721 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 259/XLIV/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Załączniki:
RG-259-XLIV-2022 MB