artykuł nr 21

zarządzenie nr 0050.147.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.147.2022 345 KB
artykuł nr 22

zarządzenie nr 0050.146.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.146.2022 459 KB
artykuł nr 23

zarządzenie nr 0050.145.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2022r

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie
zamówienia na wykonanie zadania pn. :

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa gmina

Załączniki:
0050.145.2022 380 KB
artykuł nr 24

zarządzenie nr 0050.144.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21 listopada 2022r.

w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń

Załączniki:
0050.144.2022 325 KB
artykuł nr 25

zarządzenie nr 0050.143.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21 listopada 2022r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń

Załączniki:
0050.143.2022 322 KB