artykuł nr 91

zarządzenie nr 0050.77.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17 czerwca 2022r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I-ch przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami

Załączniki:
zwg 0050.77.2022 44 KB
artykuł nr 92

zarządzenie nr 0050.76.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14.06.2022 r.

w sprawie: zwołania w sołectwie Marianka Rędzińska zebrania wiejskiego mającego na celu wybór Sołtysa, przewodniczącego Rady Sołeckiej oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania

Załączniki:
zwg 0050.76.2022 327 KB
artykuł nr 93

zarządzenie nr 0050.75.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 8.06.2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.75.2022 MB
artykuł nr 94

zarządzenie nr 0050.74.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 7.06.2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.74.2022 MB
artykuł nr 95

zarządzenie nr 0050.73.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie: ustalenia zasad składania przez ochotnicze straże pożarne wniosków o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.73.2022 MB