artykuł nr 66

zarządzenie nr 0050.102.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.102.2022 389 KB
artykuł nr 67

zarządzenie nr 0050.101.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24.08.2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kościelec

Załączniki:
0050.101.2022 MB
artykuł nr 68

zarządzenie nr 0050.100.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22.08.2022 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.100.2022 MB
artykuł nr 69

zarządzenie nr 0050.99.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17 sierpnia 2022

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Załączniki:
0050.99.2022 285 KB
artykuł nr 70

zarządzenie nr 0050.98.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17 sierpnia 2022

w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.98.2022 683 KB