artykuł nr 11

Uchwała nr 245/XLIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032

Załączniki:
RG-245-XLIII-2021 10 MB
artykuł nr 12

Uchwała nr 244/XLIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2021-2032

Załączniki:
RG-244-XLIII-2021 11 MB
artykuł nr 13

Uchwała nr 243/XLIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok

Załączniki:
RG-243-XLIII-2021 MB
artykuł nr 14

Uchwała nr 242/XLIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 r

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Rędziny niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
RG-242-XLIII-2021 295 KB