artykuł nr 1

Uchwała nr 255/XLIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 21 grudnia 2021 r.

W sprawie: Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowane przez osoby fizyczne

Załączniki:
RG-255-XLIII-2021 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr 254/XLIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie: Przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata 2022-2024".

Załączniki:
RG-254-XLIII-2021 13 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr 253/XLIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny na lata 2022-2024

Załączniki:
RG-253-XLIII-2021 12 MB
artykuł nr 4

Uchwała nr 252/XLIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2022

Załączniki:
RG-252-XLIII-2021 582 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr 251/XLIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021

w sprawie: zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2021

Załączniki:
RG-251-XLIII-2021 614 KB