artykuł nr 1

Uchwała nr 218/XXXVIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2021/2022

Załączniki:
RG-218-XXXVIII-2021 287 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 217/XXXVIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2021r

Załączniki:
RG-217-XXXVIII-2021 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr 216/XXXVIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2021-2032

Załączniki:
RG-216-XXXVIII-2021 12 MB
artykuł nr 4

Uchwała nr 215/XXXVIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 lipca 2021

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok

Załączniki:
RG-215-XXXVIII-2021 11 MB