artykuł nr 1

Uchwała nr 212/XXXVI/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny

artykuł nr 2

Uchwała nr 211/XXXVI/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Załączniki:
RG-211-XXXVI-2021 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr 210/XXXVI/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Rędziny za 2020 rok

Załączniki:
RG-210-XXXVI-2021 316 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr 209/XXXVI/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania

Załączniki:
RG-209-XXXVI-2021 233 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr 208/XXXVI/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2020r

Załączniki:
RG-208-XXXVI-2021 260 KB