artykuł nr 21

zarządzenie nr 0050.113.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Załączniki:
zwg 0050.113.2021 MB
artykuł nr 22

zarządzenie nr 0050.112.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 listopada 2021r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu  nieruchomości

Załączniki:
zwg 0050.112.2021 MB
artykuł nr 23

zarządzenie nr 0050.111.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 5 listopada 2021r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny w zamian za dzień świąteczny przypadający 25 grudnia 2021r

Załączniki:
zwg 0050.111.2021 326 KB
artykuł nr 24

zarządzenie nr 0050.110.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 3 listopada 2021 r
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na zadania:

„Budowa boiska sportowego z zapleczem sportowym i infrastrukturą techniczną w Rudnikach gmina Rędziny - etap I.”

Załączniki:
zwg 0050.110.2021 370 KB
artykuł nr 25

zarządzenie nr 0050.109.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 października 2021
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z
przeciwdziałaniem COVID -19 na 2021 rok

Załączniki:
zwg 0050.109.2021 817 KB