artykuł nr 16

zarządzenie nr 0050.118.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załączniki:
zwg 0050.118.2021 158 KB
artykuł nr 17

zarządzenie nr 0050.117.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.117.2021 434 KB
artykuł nr 18

zarządzenie nr 0050.116.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.116.2021 695 KB
artykuł nr 19

zarządzenie nr 0050.115.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 listopada 2021r.

w sprawie: Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Załączniki:
zwg 0050.115.2021 10 MB
artykuł nr 20

zarządzenie nr 0050.114.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Rędziny na 2022 rok

Załączniki:
zwg 0050.114.2021 MB