artykuł nr 11

zarządzenie nr 0050.123.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 grudnia 2021r

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Gminy Rędziny ”  

Załączniki:
zwg 0050.123.2021 388 KB
artykuł nr 12

zarządzenie nr 0050.122.2021

Gminy Rędziny z dnia 1 grudnia 2021

w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID -19 na 2021 rok

Załączniki:
zwg 0050.122.2021 79 KB
artykuł nr 13

zarządzenie nr 0050.121.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach

Załączniki:
zwg 0050.121.2021 370 KB
artykuł nr 14

zarządzenie nr 0050.120.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Przychodni Zdrowia w Rędzinach

Załączniki:
zwg 0050.120.2021 369 KB
artykuł nr 15

zarządzenie nr 0050.119.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.119.2021 451 KB