artykuł nr 1

Uchwała nr 176/XXX/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 3 grudnia 2020

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok

Załączniki:
RG-176-XXX-2020 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr 175/XXX/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 03 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 27/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.