artykuł nr 1

Uchwała nr 174/XXIX/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

Załączniki:
RG-174-XXIX-2020 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr 173/XXIX/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

Załączniki:
RG-173-XXIX-2020 698 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 172/XXIX/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2021

Załączniki:
RG-172-XXIX-2020 321 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr 171/XXIX/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie: wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, Posłów i Senatorów o podjęcie działań i rozwiązań legislacyjnych związanych z gospodarką odpadami

Załączniki:
RG-171-XXIX-2020 MB
artykuł nr 5

Uchwała nr 170/XXIX/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

Załączniki:
RG-170-XXIX-2020 11 MB