artykuł nr 1

Uchwała nr 168/XXVIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 września 2020r.

w sprawie podjęcia przez Gminę Rędziny działalności w zakresie telekomunikacji

Załączniki:
RG-168-XXVIII-2020 360 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 167/XXVIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-167-XXVIII-2020 292 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 166/XXVIII/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudniki w rejonie kamieniołomu

Załączniki:
RG-166-XXVIII-2020 59 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr 165/XXVIII/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Kościelec w rejonie lotniska

Załączniki:
RG-165-XXVIII-2020 167 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr 164/XXVIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 161/XXVIl/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Załączniki:
RG-164-XXVIII-2020 338 KB