artykuł nr 1

Uchwała nr 161/XXVII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Załączniki:
RG-161-XXVII-2020 117 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 160/XXVII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 142/XXIV/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Załączniki:
RG-160-XXVII-2020 115 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 159/XXVII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2020/2021

Załączniki:
RG-159-XXVII-2020 108 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr 158/XXVII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032.

Załączniki:
RG-158-XXVII-2020 MB