artykuł nr 1

Uchwała nr 157/XXVI/2020

Gminy Rędziny z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
RG-157-XXVI-2020 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr 156/XXVI/2020

Gminy Rędziny z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-156-XXVI-2020 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr 155/XXVI/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 lipca 2020r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Rędziny za 2019 rok

Załączniki:
zal do RG-155-XXVI-2020 MB
RG-155-XXVI-2020 568 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr 154/XXVI/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania

Załączniki:
RG-154-XXVI-2020 471 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr 153/XXVI/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2019r

Załączniki:
RG-153-XXVI-2020 359 KB