artykuł nr 1

Uchwała nr 150/XXV/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zgody na podwyższenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na części nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 167/10 k.m. 9 obręb Kościelec

Załączniki:
RG-150-XXV-2020 344 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 149/XXV/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Rędziny na lata 2020 - 2025

Załączniki:
RG-149-XXV-2020 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr 148/XXV/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach poprzez zmianę jej siedziby

Załączniki:
RG-148-XXV-2020 309 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr 147/XXV/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

Załączniki:
RG-147-XXV-2020 11 MB
artykuł nr 5

Uchwała nr 146/XXV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2020

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok

Załączniki:
RG-146-XXV-2020 MB