artykuł nr 6

Uchwała nr 139/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020 r.

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Załączniki:
RG-139-XXIV-2020 487 KB
artykuł nr 7

Uchwała nr 138/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XXIII/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.03.2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki:
RG-138-XXIV-2020 MB
artykuł nr 8

Uchwała nr 137/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 kwietnia 2020

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok

Załączniki:
RG-137-XXIV-2020 MB