artykuł nr 1

Uchwała nr 144/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
RG-144-XXIV-2020 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr 143/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Mickiewicza 7 w Rędzinach przekazanych w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach

Załączniki:
RG-143-XXIV-2020 394 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 142/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Załączniki:
RG-142-XXIV-2020 651 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr 141/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
RG-141-XXIV-2020 MB
artykuł nr 5

Uchwała nr 140/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-140-XXIV-2020 MB