artykuł nr 1

Uchwała nr 136/XXIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych gminy Rędziny

Załączniki:
RG-136-XXIII-2020 713 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 135/XXIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 10 marca 2020 roku

W sprawie: zmiany treści regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne

Załączniki:
RG-135-XXIII-2020 932 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 134/XXIII/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2020r

Załączniki:
RG-134-XXIII-2020 MB
artykuł nr 4

Uchwała nr 133/XXIII/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki:
RG-133-XXIII-2020 14 MB
artykuł nr 5

Uchwała nr 132/XXIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

Załączniki:
RG-132-XXIII-2020 MB