artykuł nr 1

Uchwała nr 129/XXI/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr V/10/2015 Rady Gminy Rędziny w sprawie przyjęcia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Rędziny.

Załączniki:
RG-129-XXI-2020 310 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 128/XXI/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2020 rok

Załączniki:
RG-128-XXI-2020 708 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 127/XXI/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2020 rok.

Załączniki:
RG-127-XXI-2020 MB
artykuł nr 4

Uchwała nr 126/XXI/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 stycznia 2020r.

w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach poprzez zmianę ich siedziby

Załączniki:
RG-126-XXI-2020 397 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr 125/XXI/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny
w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki:
RG-125-XXI-2020 291 KB