artykuł nr 1

Uchwała nr 122/XX/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r

Załączniki:
RG-122-XX-2020 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr 121/XX/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

Załączniki:
RG-121-XX-2020 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr 120/XX/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020

Załączniki:
RG-120-XX-2020 MB