artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.136.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31.12.2020
w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości przy realizacji zadań finansowanych z wykorzystywaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Załączniki:
zwg 0050.136.2020 MB
artykuł nr 2

zarządzenie nr 0050.135.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany polityki rachunkowości

Załączniki:
zwg 0050.135.2020 16 MB
artykuł nr 3

zarządzenie nr 0050.134.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia B1.12.2020r.

w sprawie: Regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) oraz wyborów przedstawiciela w Urzędzie Gminy Rędziny.

Załączniki:
zwg 0050.134.2020 MB
artykuł nr 4

zarządzenie nr 0050.133.2020

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 31 grudnia 2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.133.2020 MB
artykuł nr 5

zarządzenie nr 0050.132.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadania:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny:

Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach i Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance

Rędzińskiej”.

Załączniki:
zwg 0050.132.2020 328 KB