artykuł nr 1

Uchwała nr 119/XIX/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 17 grudnia 2019

w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2020 rok

Załączniki:
RG-119-XIX-2019 15 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr 118/XIX/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

Załączniki:
RG-118-XIX-2019 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr 117/XIX/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Załączniki:
RG-117-XIX-2019 608 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr 116/XIX/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 17 grudnia 2019.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2020

Załączniki:
RG-116-XIX-2019 671 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr 115/XIX/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032

Załączniki:
RG-115-XIX-2019 12 MB