artykuł nr 1

Uchwała nr 113/XVIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 października 2019 r. na działalność Wójta Gminy Rędziny (1510.17.2019)

Załączniki:
RG-113-XVIII-2019 922 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 112/XVIII/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 77/XIII/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Załączniki:
RG-112-XVIII-2019 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr 111/XVIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Załączniki:
RG-111-XVIII-2019 722 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr 110/XVIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 grudnia 2019 roku
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Załączniki:
RG-110-XVIII-2019 MB
artykuł nr 5

Uchwała nr 109/XVIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2020

Załączniki:
RG-109-XVIII-2019 335 KB