artykuł nr 1

Uchwała nr 97/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Załączniki:
RG-97-XVI-2019 627 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 96/XVI/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Załączniki:
RG-96-XVI-2019 371 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 95/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
RG-95-XVI-2019 MB
artykuł nr 4

Uchwała nr 94/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie uchylenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
RG-94-XVI-2019 286 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr 93/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działania Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (1510.10.2019)

Załączniki:
RG-93-XVI-2019 MB