artykuł nr 1

Uchwała nr 83/XV/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 09 października 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019rok

Załączniki:
RG-83-XV-2019 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr 82/XV/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek
Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Załączniki:
RG-82-XV-2019 MB