artykuł nr 11

Uchwała nr 70/XIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 lipca 2019 r. na działania Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (DK.5389.2019)

Załączniki:
RG-70-XIII-2019 MB