artykuł nr 6

Uchwała nr 75/XIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. zmienionej uchwałą nr 41/V/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r

Załączniki:
RG-75-XIII-2019 519 KB
artykuł nr 7

Uchwała nr 74/XIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-74-XIII-2019 360 KB
artykuł nr 8

Uchwała nr 73/XIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta

Załączniki:
RG-73-XIII-2019 579 KB
artykuł nr 9

Uchwała nr 72/XIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032

Załączniki:
RG-72-XIII-2019 10 MB
artykuł nr 10

Uchwała nr 71/XIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019rok

Załączniki:
RG-71-XIII-2019 MB