artykuł nr 6

Uchwała nr 62/XI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Załączniki:
Wyniki 484 KB
RG-62-XI-2019 316 KB
artykuł nr 7

Uchwała nr 61/XI/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Rędziny za 2018 rok

Załączniki:
Wyniki 157 KB
RG-61-XI-2019 320 KB
artykuł nr 8

Uchwała nr 60/XI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2018r.

Załączniki:
Wyniki 483 KB
RG-60-XI-2019 264 KB
artykuł nr 9

Uchwała nr 59/XI/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia wójtowi gminy Rędziny wotum zaufania

Załączniki:
Wyniki 484 KB
RG-59-XI-2019 239 KB