artykuł nr 1

Uchwala Nr 56/IX/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
Wyniki 482 KB
RG-56-IX-2019 MB
artykuł nr 2

Uchwala Nr 55/IX/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Załączniki:
Wyniki 482 KB
RG-55-IX-2019 MB
artykuł nr 3

Uchwala Nr 54/IX/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 kwietnia 2019r.
w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach

Załączniki:
Wyniki 482 KB
RG-54-IX-2019 632 KB
artykuł nr 4

Uchwala Nr 53/IX/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 74/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Załączniki:
Wyniki 484 KB
RG-53-IX-2019 905 KB
artykuł nr 5

Uchwala Nr 52/IX/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 kwietnia 2019r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 34/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21.02.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Załączniki:
Wyniki 484 KB
RG-52-IX-2019 615 KB