artykuł nr 1

Uchwala Nr 48/VII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Załączniki:
Wyniki 48-VII-2019 480 KB
RG-48-VII-2019 789 KB
artykuł nr 2

Uchwala Nr 47/VII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 37/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
Wyniki 47-VII-2019 482 KB
RG-47-VII-2019 445 KB
artykuł nr 3

Uchwala Nr 46/VII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 07 marca 2019 r.
w sprawie powołania skarbnika Gminy Rędziny

Załączniki:
Wyniki 46-VII-2019 480 KB
RG-46-VII-2019 254 KB