artykuł nr 6

Uchwała Nr 38/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019r

Załączniki:
Wyniki 38-V-2019 482 KB
RG-38-V-2019 12 MB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 37/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
Wyniki 37-V-2019 481 KB
RG-37-V-2019 487 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 36/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2019r

Załączniki:
Wyniki 36-V-2019 481 KB
RG-36-V-2019 MB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 35/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Załączniki:
Wyniki 35-V-2019 482 KB
RG-35-V-2019 891 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 34/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Załączniki:
Wyniki 34-V-2019 482 KB
RG-34-V-2019 744 KB