artykuł nr 1

Uchwała Nr 43/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie odwołania skarbnika Gminy Rędziny

Załączniki:
Wyniki 43-V-2019 481 KB
RG-43-V-2019 245 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 42/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018r., o zasadach udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą 44/LIV/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 czerwca

Załączniki:
Wyniki 42-V-2019 485 KB
RG-42-V-2019 359 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 41/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r

Załączniki:
Wyniki 41-V-2019 484 KB
RG-41-V-2019 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 40/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin

Załączniki:
Wyniki 40-V-2019 483 KB
RG-40-V-2019 18 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 39/V/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2032

Załączniki:
Wyniki 39-V-2019 483 KB
RG-39-V-2019 MB