artykuł nr 6

Uchwała Nr 27/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu osłonowego w Gminie Rędziny Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:
zal do RG-27-IV-2018 MB
RG-27-IV-2018 310 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 26/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie Przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata 2019-2021

Załączniki:
zal do RG-26-IV-2018 13 MB
RG-26-IV-2018 305 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 25/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny na lata 2019-2021

Załączniki:
zal do RG-25-IV-2018 MB
RG-25-IV-2018 294 KB