artykuł nr 1

Uchwała Nr 32/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Rędziny

Załączniki:
Uzasadnienie 792 KB
RG-32-IV-2018 266 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 31/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2019 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr 30/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
RG-30-IV-2018 1,003 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 29/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:
RG-29-IV-2018 469 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 28/IV/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:
RG-28-IV-2018 442 KB