artykuł nr 1

Uchwała Nr 24/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Załączniki:
zal do RG-24-III-2018 270 KB
RG-24-III-2018 280 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 23/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Rędzinach

Załączniki:
zal do RG-23-III-2018 396 KB
RG-23-III-2018 295 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 22/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
zal do RG-22-III-2018 381 KB
RG-22-III-2018 282 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 21/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r

artykuł nr 5

Uchwała Nr 20/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr 100/XLVIII/2018 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „ Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000m3 w miejscowości Karolina nr 27 Gmina Rędziny”

Załączniki:
RG-20-III-2018 355 KB