artykuł nr 6

Uchwała Nr 10/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz ustalenia diet radnym gminy
Rędziny

Załączniki:
RG-10-II-2018 583 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 9/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-9-II-2018 344 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 8/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Załączniki:
RG-8-II-2018 MB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 7/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy Rędziny na rok 2019

Załączniki:
RG-7-II-2018 339 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 6/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Załączniki:
RG-6-II-2018 739 KB