artykuł nr 1

Uchwała Nr 15/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 10/II/2018 z dnia 30.11.2018 roku w sprawie ustalenia diety
dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz ustalenia diet radnym gminy Rędziny

Załączniki:
RG-15-II-2018 294 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 14/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Załączniki:
RG-14-II-2018 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 13/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032

Załączniki:
RG-13-II-2018 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 12/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku w
sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
RG-12-II-2018 988 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 11/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 3O listopada 2018 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018rok

Załączniki:
RG-11-II-2018 MB