artykuł nr 1

Uchwała Nr 55/LVII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 18 października 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-55-LVII-2018 MB