artykuł nr 1

Uchwała Nr 52/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne

Załączniki:
zal1 do RG-52-LV-2018 MB
RG-52-LV-2018 310 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 51/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

 

Załączniki:
zal do RG-51-LV-2018 MB
RG-51-LV-2018 262 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 50/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach poprzez zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach na ul. Szkolną 7 w Rędzinach

Załączniki:
RG-50-LV-2018 346 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 49/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

Załączniki:
RG-49-LV-2018 413 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 48/LV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
RG-48-LV-2018 459 KB