artykuł nr 6

Uchwała Nr 39/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr 70/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku

 

Załączniki:
RG-39-LIV-2018 339 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 38/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Załączniki:
RG-38-LIV-2018 287 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 37/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2017r

Załączniki:
RG-37-LIV-2018 253 KB