artykuł nr 1

Uchwała Nr 44/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zmiany uchwały nr 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych

Załączniki:
RG-44-LIV-2018 363 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 43/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zmiany Uchwały nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Załączniki:
RG-43-LIV-2018 304 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 42/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe

Załączniki:
RG-42-LIV-2018 333 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 41/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031

Załączniki:
zal do RG-41-LIV-2018 MB
RG-41-LIV-2018 247 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 40/LIV/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 czerwca 2018 roku
sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018rok