artykuł nr 1

Uchwała Nr 36/LIII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 maja 2018 roku
sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031

Załączniki:
zal do RG-36-LIII-2018 MB
RG-36-LIII-2018 260 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 35/LIII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 maja 2018 roku
sprawie zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu przygotowanie i wspólną realizację projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów.”

Załączniki:
RG-35-LIII-2018 402 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 34/LIII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 maja 2018 roku
sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu i opłaty manipulacyjnej

Załączniki:
RG-34-LIII-2018 648 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 33/LIII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 maja 2018 roku
sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych

Załączniki:
zal do RG-33-LIII-2018 MB
RG-33-LIII-2018 410 KB