artykuł nr 11

Uchwała Nr 22/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok