artykuł nr 6

Uchwała Nr 27/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku

Załączniki:
zal do RG-27-LII-2018 MB
RG-27-LII-2018 284 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 26/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

artykuł nr 8

Uchwała Nr 25/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031

artykuł nr 9

Uchwała Nr 24/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
RG-24-LII-2018 MB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 23/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe

Załączniki:
RG-23-LII-2018 316 KB