artykuł nr 1

Uchwała Nr 32/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-32-LII-2018 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 31/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-31-LII-2018 813 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 30/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-30-LII-2018 859 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 29/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-29-LII-2018 860 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 28/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 16/LI/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018r., w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie.

Załączniki:
RG-28-LII-2018 433 KB