artykuł nr 1

Uchwała Nr 5/XLIX/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2018 rok.

Załączniki:
zal1 do RG-5-XLIX-2018 698 KB
RG-5-XLIX-2018 241 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 4/XLIX/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032

Załączniki:
zal do RG-4-XLIX-2018 MB
RG-4-XLIX-2018 254 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 3/XLIX/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr 2/XLIX/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach poprzez zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach na uh Szkolną 7 w Rędzinach.

Załączniki:
RG-2-XLIX-2018 372 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 1/XLIX/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Załączniki:
zal 1 do RG-1-XLIX-2018 353 KB
RG-1-XLIX-2018 233 KB