artykuł nr 1

Uchwała Nr 103/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 45/XXXIX/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 

Załączniki:
RG-103-XLVIII-2017 301 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 102/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2018

Załączniki:
RG-102-XLVIII-2017 277 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 101/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 100/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „ Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000m3 w miejscowości Karolina nr 27 Gmina Rędziny"

Załączniki:
RG-100-XLVIII-2017 350 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 99/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na rok 2018

Załączniki:
zal do RG-99-XLVIII-2017 241 KB
RG-99-XLVIII-2017 292 KB