artykuł nr 1

Uchwała Nr 94/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-94-XLVII-2017 225 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 93/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018

 

Załączniki:
zal do RG-93-XLVII-2017 MB
RG-93-XLVII-2017 289 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 92/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2018

Załączniki:
RG-92-XLVII-2017 340 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 91/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Załączniki:
RG-91-XLVII-2017 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 90/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Załączniki:
RG-90-XLVII-2017 677 KB